O projektu

   

 

Portál www.potrebujipravnika.cz provozuje Pro bono aliance (dříve neslo sdružení název Public Interest Lawyers Association - PILA) v rámci projektu „Posílení

dostupnosti právní pomoci v oblasti ochrany lidských práv.“ Projekt je součástí širších aktivit sdružení zaměřených na zvýšení dostupnosti právní pomoci.


Zdůvodnění projektu

Dostupnost právní pomoci, která je základním předpokladem ochrany lidských práv, je v ČR z mnoha příčin omezena. Mnoho lidí si zejména z finančních důvodů nemůže dovolit placené právní služby. Současný systém státem garantované bezplatné právní pomoci má mnoho nedostatků. Dosavadní úprava je roztříštěná, málo funkční, ne vždy jednotně uplatňovaná a klientům nezaručuje, že se skutečně domohou svého práva. Efektivnímu využívání současných nedostatečných možností navíc brání nedostatečná informovanost konečných uživatelů, úřadů a NNO o tom, kde a jakou formou je možné se právních služeb domoci. Zajišťování právní pomoci je v ČR výsadní doménou advokátů. V případě obětí porušování lidských práv jde velmi často o osoby bez finančních prostředků nebo jiným způsobem znevýhodněné. Jejich přístup ke službám poskytovaným advokáty je více než problematický. Poskytování tzv. pro bono právních služeb advokáty stále není dostatečně rozšířeno. Právní pomoc proto velmi často poskytují obětem porušování lidských práv NNO. Pro NNO ovšem pracuje nedostatečný počet právníků a mají omezenou kapacitu. V poslední době se pomalu začíná rozvíjet také metoda tzv. klinického právního vzdělávání, v rámci níž se studenti právnických fakult zapojují do poskytování právní pomoci nemajetným a dalším znevýhodněným skupinám.  I zde však existují závažné problémy, kdy větší část akademické obce tento systém odmítá.

Další aktivity Pro bono aliance v oblasti zvýšení dostupnosti právní pomoci

Pro bono aliance se dlouhodobě věnuje problematice zvýšení dostupnosti právní pomoci komplexně a ke zvýšení dostupnosti právní pomoci realizuje PILA další projekty.

 

 • usilujeme o reformu státem garantovaného systému bezplatné právní pomoci a podílíme se na přípravě návrhu zákona nového systému státem garantované bezplatné právní pomoci. Bližší informace najdete na portálu věnovaný tomuto tématu www.bezplatnapravnipomoc.cz

 

 • věnujeme se rozvoji pro bono právních služeb advokátů.  Provozujeme Pro bono centrum, které zprostředkovává bezplatné právní služby advokátů nevládním organizacím a jejich klientům. Bližší informace najdete na www.probonocentrum.cz 

 

 • věnujeme se rozvoji klinického právního vzdělávání, v rámci kterého studenti poskytují nemajetným  a jinak znevýhodněným klientům bezplatné právní služby. Bližší informace najdete na zde.  

 

Cíl projektu


Hlavním cílem projektu je zvýšit dostupnost právní pomoci pro konkrétní oběti porušování lidských práv a další znevýhodněné skupiny.

Prostřednictvím portálu www.potrebujipravnika.cz a Poradny dostupnosti právní pomoci projekt usiluje o zvýšení informovanosti obětí porušování lidských práv o dostupnosti právní pomoci konkrétně

 

 • zvýšením informovanosti veřejnosti o dostupnosti právní pomoci
 • zvýšením informovanosti NNO a úřadů o možnostech získat pro sebe nebo své klienty právní pomoc)

 

Dalšími konkrétními cíly projektu jsou

 

 • identifikace největších problémů, které brání obětem porušování lidských práv v přístupu k právní pomoci, příprava návrhů konkrétních zlepšení, vyvolání veřejného tlaku na odstranění zjištěných nedostatků,
 • zvýšení kapacity, kterou advokáti věnují pro bono práci,
 • zvýšení společenského uznání pro subjekty přispívající k vyšší dostupnosti právních služeb,
 • zvýšení informovanosti právnické akademické obce i veřejnosti o tom, jak pracují právní kliniky při právnických fakultách,
 • zajištění dostupnosti právní pomoci v případech soudních průtahů, ve kterých je dostupnost velmi nízká.


Další aktivity v rámci projektu


Pro bono aliance realizuje v rámci projektu vedle portálu  www.potrebujipravnika.cz a Poradny dostupnosti právní pomoci dále následující aktivity:

 

 • výuka v rámci jednodenního bloku o dostupnosti právní pomoci pro studenty právnických fakult v rámci Školy lidských práv
 • formulování návrhů opatření ke zlepšení systému bezplatné právní pomoc a uspořádání kulatého stolu s odborníky zabývajících se otázkou právní pomoci
 • vytvoření stránky se zabezpečeným přístupem na www.probonocentrum.cz
 • rozvoj právního poradenství v oblasti průtahů v soudních řízeních
 • příprava soutěže o cenu za přínos dostupnosti právní pomoci
 • vydávání Bulletinu o dostupnosti právní pomoci
 • publikace odborných článků o formách právní pomoci


Partneři


Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
 

       

 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy