Pro nevládní organizace

  1. Jsem pracovníkem NNO a sháním bezplatnou právní pomoc pro záležitost související s činností organizace
  2. Jsem pracovníkem NNO a sháním bezplatnou právní pomoc pro svého klienta
  3. Jsem pracovníkem NNO, která poskytuje právní pomoc, a nenašel jsem kontakty na naši organizaci na vašem webu/ uvedli jste nesprávné informace o naší organizaci

 

 

Jste – li pracovníkem nevládní organizace a sháníte bezplatnou právní pomoc pro svého klienta nebo právní pomoc pro záležitosti související s činností vaší organizace, máte možnost využít služby Pro bono centra.  Při splnění stanovených podmínek se vám pokusíme zprostředkovat bezplatné právní služby advokáta. Podmínkou využívání služeb Pro bono centra je uzavření dohody s PILA. Bližší informace o tom, jak se zapojit do projektu  Pro bono centra najdete zde.

 

1. Jsem pracovníkem nevládní organizace a sháním bezplatnou právní pomoc pro svého klienta

 

V případě, že jste pracovníkem nevládní organizace, sháníte bezplatnou právní pomoc pro svého klienta a nenašel/la jste na těchto webových stránkách informaci, kam by se váš klient mohl pro právní pomoc obrátit, kontaktujte nejprve Poradnu dostupnosti právní pomoci.Poradna dostupnosti právní pomoci vám doporučí další postup a zhodnotí, zda případ splňuje podmínky pro zprostředkování pro bono služeb Pro bono centrem.

V případě, že váš klient potřebuje právní pomoc a splňuje podmínky zprostředkování pro bono právních služeb Pro bono centrem zejména:
•    klient nemá prostředky na úhradu služeb advokáta
•    neexistuje jiný efektivní způsob, jak zajistit právní pomoc od státu tj. klient musí nejprve požádat o ustanovení zástupce soudem v  občanskoprávním soudním řízení a v soudním řízení správním nebo o ustanovení zmocněnce v trestním řízení,  klient nemusí  žádat  o určení  advokáta  Českou advokátní komoru,
•    klientovi neposkytne právní pomoc jiná nevládní organizace (pro nedostatek kapacity, specializace apod.)

máte možnost požádat Pro bono centrum o zprostředkování pro bono právních služeb pro vašeho klienta. Klient nemůže žádat o zprostředkování pro bono právních služeb individuálně. Źádost pro klienta může podat pouze nevládní organizace. Bližší podmínky zprostředkování pro bono právních služeb Pro bono centrem klientům nevládních organizací najdete zde. Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře. Před podáním žádosti o zprostředkování pro bono právních služeb klientovi, kontaktuje nejprve Poradnu dostupnosti právní pomoci!

 

2.  Jsem pracovníkem NNO a sháním bezplatnou právní pomoc pro záležitost související s činností organizace

 

Na Pro bono centrum se mohou obracet rovněž nevládní organizace  se svými právními problémy, např. požadavky na:

  • sepsání smluv s grantovými partnery, donory, zahraničními experty, pracovně-právní poradenství, pomoc při sepisování/revizí stanov, sepisování smluv, daňové poradenství
  • komparativní právní výzkum
  • přípravu právních analýz nebo připomínkování/kritiku právních analýz
  • litigaci před ústavním soudem, Evropským soudem pro lidská práva (právní výzkum, soupis stížností, amicus curie dopisů apod.)
  • jinou formu právní pomoci

Pokud potřebujete právní pomoc v záležitostech souvisejících s činností vaši organizace, Pro bono centrum se pokusí vám zprostředkovat bezplatnou právní pomoc advokáta. Bližší podmínky zprostředkování pro bono právních služeb Pro bono centrem nevládním organizací najdete zde. Žádost se podává prostřednictvím elektronického formuláře.

 


3. Jsem pracovníkem NNO, která poskytuje právní pomoc, a nenašel jsem kontakty na naši organizaci na vašem webu/ uvedli jste nesprávné informace o naší organizaci

 

 


V případě, že jste pracovníkem NNO, která poskytuje právní pomoc a nenašel/la jste vaši organizace na našem webu v sekci bezplatná právní pomoc mimo řízení nebo v sekci speciální oblasti pomoci, nebo jste organizaci našel/la, ale na webu jsou uvedeny nesprávné informace, prosíme kontaktujte Poradnu dostupnosti právní pomoci. Údaje na webových stránkách postupně aktualizujeme, budeme rádi, pokud budeme na webu moci uvést informace o vaší organizaci, případně opravit nesprávné informace.
 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy